huvudbild

  

Vi byter IT-system

Järfälla församling genomför en större uppgradering av den tekniska IT-plattformen under vecka 34 då smärre driftsstörningar kan uppstå på samtliga it-funktioner.
Detta kan påverka servicegraden på e-post, bokningssystem mm, och vi ber er ha överseende med detta under denna vecka.

Kansliet på Järfälla församling som handhar frågor gällande dop, vigsel, lokaler eller frågor om begravning eller gravar är stängd 22-24 aug. Kansliet öppnar åter torsdagen den 25 aug.
Under dessa dagar går det dessvärre inte heller att maila.
Vi ber er återkomma den 25 augusti per telefon eller mail.


Trädfällning på Görväln

Under tiden 8-16 augusti genomför vi planerad trädfällning vid askgravlunden på Görväln. Vi beklagar den olägenhet det kan medföra. Vi försöker städa av arbetsområdet efterhand och mellan våra arbetspass. Självklart genomförs arbetet så att det inte orsakar skador på gravplatsen, vilket gör att arbetet kommer att ta längre tid. 

Vi hoppas på ert överseende med arbetet och ser fram emot en ännu finare askgravlund. 

Har du några frågor kontakta: 

Stefan Elgelind, kyrkogårdschef på telefon 08-580 218 64
Helena Ell, biträdande kyrkogårdchef på telefon 08-580 218 78


 

KONFIRMATION 2016/2017

Se vilka alternativ som finns för läsåret 2016/2017 och anmäla dig här 

undefined